Publication
Title
Sociale ongelijkheid wegwerken in het onderwijs: de aanpak en evaluatie van het Vlaamse onderwijsbeleid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen / Eck, van, E. [edit.]
Publication
Amsterdam : UVA, 2001
ISBN
90-6813-663-1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 12.09.2013
To cite this reference