Publication
Title
Scholen vergelijkenderwijs: een internationaal vergelijkende studie over hoe scholen hun functioneren openbaar (kunnen/moeten) verantwoorden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen / Eck, van, E. [edit.]
Publication
Amsterdam : UVA , 2001
ISBN
90-6813-663-1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference