Publication
Title
Open leren in het volwassenenonderwijs? Hands-on suggesties bij de implementering van een conceptuele ommezwaai
Author
Language
Dutch
Source (series)
Onderwijsinnovatie in het volwassenenonderwijs
Publication
Turnhout : PAC , 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference