Publication
Title
Het juridisch statuut van de overplaatsing van een ambtenaar bij wijze van ordemaatregel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2001
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2001), p. 248-251
Note
General: Noot onder R.v.St., V, nr. 95.664, 21 mei 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference