Publication
Title
Causaal verband tussen onrechtmatige daad en schade: een nieuw pleidooi voor de leer Demogue-Besier
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. - 's-Gravenhage
Publication
's-Gravenhage : 1999
ISSN
0165-8476
Volume/pages
6378 (1999) , p. 835-840
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference