Publication
Title
Twee benaderingen bij gebruik van statistisch bewijs: rode draad "Bewijs en bewijsrecht"
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ars aequi. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 1999
ISSN
0004-2870
Volume/pages
48(1999), p. 793-799
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference