Publication
Title
Tijdigheid van rechtspraak als economisch probleem
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trema : tijdschrift voor de rechterlijke macht / Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. - 's-Gravenhage, 1978, currens
Publication
's-Gravenhage : 1999
ISSN
0167-5478
Volume/pages
10:A(1999), p. 14-18
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference