Publication
Title
N. Duxbury: Patterns of American jurisprudence; N. Mercuro en S.G. Medema: Economics and the law: from Posner to post-modernism; R. Teijl en R.W. Holzhauer: Wisselende perspectieven in de rechtseconomie; B.C.J. van Velthoven en P.W. van Wijck: Recht en efficiëntie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie / Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht [Nederland] - Zwolle, 1979 - 2006
Publication
Zwolle : 1999
ISSN
0168-9088
Volume/pages
28(1999), p. 79-84
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference