Title
Economische beoordeling van wet- en regelgeving: een verkennend onderzoek
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
report
Publication
s.l. , [*]
Volume/pages
112 p.,
General
Extern rapport in opdracht van het Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum, Onderdeel Externe Wetenschappelijke Betrekkingen
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle