Publication
Title
Economische beoordeling van wet- en regelgeving: een verkennend onderzoek
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : 1999
Volume/pages
112 p.
Note
Extern rapport in opdracht van het Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum, Onderdeel Externe Wetenschappelijke Betrekkingen
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference