Title
Bespreking van de arresten van het Hof van Justitie van 13 januari 2000 en 8 maart 2001, C-254/98 en C-405/98, TH-Heimdienst Sass en Gourmet
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2001/2002) , p. 753-754
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle