Publication
Title
Bespreking van de arresten van het Hof van Justitie van 13 januari 2000 en 8 maart 2001, C-254/98 en C-405/98, TH-Heimdienst Sass en Gourmet
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2001/2002) , p. 753-754
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference