Title
Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 9 november 2000, C-381/98, IngmarBespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 9 november 2000, C-381/98, Ingmar
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2001/2002), p. 756-757
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle