Publication
Title
Bipatridie in internationaal en Europees verband
Author
Language
Dutch
Source (book)
Met rede ontleed, de rede ontkleed : opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. - Gent, 2002
Publication
Gent : Mys & Breesch, 2002
ISBN
90-5462-448-5
Volume/pages
p. 219-234
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference