Publication
Title
Loopbaanonderbreking voor palliatieve verzorging versus bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Medi-Ius. - Hamme : Medi-Ius, 1991
Publication
Hamme : Medi-Ius : 1998
ISSN
0778-0125
Volume/pages
1(1998), p. 16-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference