Publication
Title
Recht op deeltijdse arbeid na gedeeltelijke loopbaanonderbreking
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Praktische gids bestuurders NV en Vademecum voor de BVBA
Publication
1999
Volume/pages
691.7 (1999.02.19)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference