Publication
Title
Het "recht op informatie en raadpleging" in herstructurerings- en welzijnsaangelegenheden versus artikel 23 van de Grondwet
Author
Language
Dutch
Source (book)
Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht
Publication
Gent : Mys & Breesch , 2001
ISBN
90-5462-446-9
Volume/pages
p. 265-301
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference