Publication
Title
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn
Author
Language
Dutch
Source (book)
De hiërarchische lijn: opdrachten en adviesverlening: verslagboek Interprovinciaal Congres Welzijn op het Werk, 25 en 26 mei 2000
Publication
s.l. : 2000
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference