Publication
Title
Impact van het terugbetalingssysteem op het voorschrijfgedrag: resultaten op nationaal vlak
Author
Language
Dutch
Source (book)
Diagnose en surveillance van infectieuze aandoeningen / Ducoffre, G. [edit.]
Publication
s.l. : 2000
Volume/pages
p. 57-61
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference