Publication
Title
Somatostatine receptor scintigrafie levert een onvervangbare bijdrage in het klinisch beleid bij neuro-endocriene tumoren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor nucleaire geneeskunde. - Utrecht
Publication
Utrecht : 1999
ISSN
1381-4842
Volume/pages
21 :1 (1999) , p. 15-16
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference