Publication
Title
Klinisch en experimenteel onderzoek naar het optimaal peri-spinaal gebruik van sufentanil voor behandeling van acute pijn
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UIA, 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report