Publication
Title
Klinisch en experimenteel onderzoek naar het optimaal peri-spinaal gebruik van sufentanil voor behandeling van acute pijn
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UIA , 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference