Publication
Title
Literatuuroverzicht en afleiding van theoretisch onderzoekskader betreffende de relatie tussen ondernemingsprestaties en eigendomsstructuur, samenstelling van het management en andere ondernemingskenmerken
Author
Language
Dutch
Source (series)
ITEO research paper , 01/03
Publication
Diepenbeek : LUC , 2001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference