Publication
Title
De lasten van het verleden voortspruitend uit het niet uitvoeren van infrastructuurprojecten door het Ministerie van Openbare Werken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 2000
Volume/pages
(2000/2001)
Note
Noot onder Antwerpen, 22 september 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference