Publication
Title
Opleiden van langdurig werklozen: socialisatieprocessen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Werkgelegenheid, arbeid, vorming: nieuwsbrief van het Steunpunt WAV. - Leuven, 1991 - 2000
Publication
Leuven : 1999
ISSN
1373-4334
Volume/pages
9:1-2(1999), p. p. 154-157
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 21.03.2011