Publication
Title
Sociale economie in de actieve welvaartstaat: de invisible hand in de beleidsnota's
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Alert / Brusselse Raad voor het Leefmilieu. - Brussel
Publication
Brussel : 2000
ISSN
0777-6918
Volume/pages
26:2-3(2000), p. p. 47-62
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 21.03.2011