Publication
Title
Eerste commentaar bij het nieuwe artikel 2276ter B.W.: de verjaring van de aansprakelijkheid van deskundigen en van hun vordering tot betaling van kosten en ereloon
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1991
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1990/1991), p. 114-117
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference