Publication
Title
Het inschrijvingsrecht in het vrij gesubsidieerd lager onderwijs
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek mensenrechten, 1998-2000
Publication
Antwerpen : Maklu, 2002
Volume/pages
p. 231-238
Note
General: Noot onder Arbitragehof, nr. 110/98, 4 november 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference