Publication
Title
Het inschrijvingsrecht in het vrij gesubsidieerd lager onderwijs
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek mensenrechten, 1998-2000
Publication
Antwerpen : Maklu , 2002
Volume/pages
p. 231-238
Note
Noot onder Arbitragehof, nr. 110/98, 4 november 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference