Publication
Title
Twee jaar Hulplijn Palliatieve Zorg: telefonische ondersteuning van Antwerpse huisartsen met vragen rond palliatieve zorg
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor palliatieve zorg. - Utrecht, 2000 - 2009
Publication
Utrecht : 2002
ISSN
1567-4282
Volume/pages
3 :1 (2002) , p. 19-23
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference