Title
Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant: een kritisch overzicht, 1989-1990Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant: een kritisch overzicht, 1989-1990
Editor
Marnef, Guido
Blondé, Bruno
Contributor
Thijs, Alfons
van Looveren, Erna
Devos, Greta
Meeus, Hubert
van der Stighelen, Katlijne
Delsaerdt, Pierre
[et al.]
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Ruusbroec Society
Faculty of Social Sciences. Sociology
Research group
Center for Business History
Centre for Urban History
Institute for the Study of Literature in the Low Countries (ISLN)
Research centre Ruusbroec Institute
Department of Sociology
Institutional Research Unit
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Bijdragen tot de geschiedenis. - Antwerpen, 1922 - 2005
Volume/pages
74(1991), p. 123-274
ISSN
0006-2286
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle