Publication
Title
Het sociaal programma van de SP voor de jaren '90: enkele reflecties vanuit doelmatigheidsoverwegingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Welzijns-werkkroniek
Publication
1991
Volume/pages
(1991) , p. 36-43
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference