Publication
Title
Rob Faesen, Begeerte in het werk van Hadewijch. Leuven: Peeters, 2000 (Antwerpse studies over Nederlandse literatuurgeschiedenis)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden / Ruusbroec-Genootschap [Antwerpen] - Antwerpen, 1927, currens
Publication
Antwerpen : Ruusbroecgenootschap, 2001
ISSN
0774-2827 [print]
1783-1652 [online]
Volume/pages
75:1(2001), p. 133-141
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference