Publication
Title
Systemen van kwaliteitszorg: zelfevaluatie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek voor schoolorganisatie en onderwijsmanagement / Creemers, H.P.M. [edit.]
Publication
s.l. : Kluwer bv, Alphen Aan Den Rijn, 2002
ISBN
90-6501-162-5
Volume/pages
p. 10, C 5130-1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 27.04.2017
To cite this reference