Publication
Title
De langzame ontzuiling: nieuwe politieke allianties en een vertrouwd gevoel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kleio : tijdschrift van de Vereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichtingen in Nederland. - Den Haag
Publication
Den Haag : 2002
ISSN
0165-6449
Volume/pages
43 :5 (2002) , p. 18-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 26.06.2021