Publication
Title
Contractualisering van sancties in het privaatrecht, inzonderheid bij contractuele wanprestatie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
65 :43 (2001-2002) , p. 1603-1605
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference