Publication
Title
Het aanhouden van een uitspraak in een exequaturprocedure omwille van het instellen van een gewoon rechtsmiddel (noot onder Rb. Hasselt 22 oktober 2001)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift. - Gent
Publication
Gent : 2002
Volume/pages
2001-2002 (2002) , p. 1014-1017
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference