Publication
Title
Het Conka-arrest: een mijlpaalarrest voor de asielprocedure? (noot onder EHRM, arrest Conka t. België van 5 februari 2002)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht / Vlaams Minderhedencentrum; Agentschap integratie & inburgering [Brussel] - Brussel, 1981, currens
Publication
Brussel : 2002
ISSN
0776-8605
Volume/pages
2(2002), p. 159-165
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference