Publication
Title
Leraarschap en charisma - bij de honderdvijftigste verjaring van het bissschoppelijk college te Veurne
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nova et vetera : tijdschrift voor onderwijs en opvoeding / Nationale Verbonden voor Katholiek Middelbaar Onderwijs [Brussel] - Brussel, 1932 - 2008
Publication
Brussel : 2002
ISSN
1780-7514
Volume/pages
79 :6 (2001-2002) , p. 388-397
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference