Publication
Title
Het jezuiëtentoneel in de 16e-17e eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Streven : cultureel maatschappelijk maandblad. - Antwerpen, 1933 - 2020
Publication
Antwerpen : J. Gerits , 1991
ISSN
0039-2324
Volume/pages
58 :9 (1991) , p. 787-799
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference