Title
Het Ne bis in idem-beginsel in het statuut van Rome: wegbereider voor een volwaardige internationale bescherming tegen meervoudige vervolging?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :Maklu, [*]
Source (book)
Strafrechtelijke vervolging van ernstige schendingen van mensenrechten
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle