Publication
Title
Het Ne bis in idem-beginsel in het statuut van Rome: wegbereider voor een volwaardige internationale bescherming tegen meervoudige vervolging?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Strafrechtelijke vervolging van ernstige schendingen van mensenrechten
Publication
Antwerpen : Maklu , 2002
Volume/pages
p. 85-117
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference