Title
Stare decisis et quita non movere: over rechtszekerheid en de gebondenheid aan precedenten in Engeland: lessen voor ons?
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Gent ,
Source (journal)
Tijdschrift voor privaatrecht. - Gent, 1964, currens
Volume/pages
(2002) , p. 13-55
ISSN
0082-4313
vabb
c:vabb:138357
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle