Publication
Title
Lunda: een korte geschiedenis van oorlog, dollars en diamanten in de grensstreek tussen Angola en de Democratische Republiek Congo
Author
Language
Dutch
Source (book)
Afrika-expertenbijeenkomst: Ghana, Mali, Mozambique, Sierra Leone, Congo, Rwanda / Tellegen, N. [edit.]
Publication
Den Haag : Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Afrika, Afrika Studiecentrum , 2000
Volume/pages
p. 83-90
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference