Publication
Title
Gemeenschapsopbouw als methodologie van ontwikkeling: een conceptuele bijdrage en enkele commentaren op de evaluatie
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UA, IOB, 2002
Volume/pages
38 p.
Note
General: Programma-evaluatie Broederlijk Delen/Komyuniti: syntheserapport deel 1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference