Publication
Title
Aortaklepvervanging bij ouderen met symptomatisch aortakleplijden: bepalende factoren voor de overleving
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor cardiologie. - Brussel
Publication
Brussel : 2001
ISSN
0921-4674
Volume/pages
2(2001), p. 46-53
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference