Publication
Title
De juridische strijd tegen antidemocratische organisaties : enkele bedenkingen bij het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens inzake de Turkse Welvaartspartij
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2002
ISSN
0040-7437 [print]
2684-6365 [online]
Volume/pages
4 (2002) , p. 219-232
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference