Publication
Title
Antidemocratische partijen en hun rechters
Author
Abstract
Op 29 juni 2001 verklaarde de Correctionele Rechtbank van Brussel zich onbevoegd in een strafzaak tegen drie V.Z.W.'s die voor de werking van het Vlaams Blok onmisbaar zijn. De rechter oordeelde, naar onze mening ten onrechte, dat de schending van art. 3 Racismewet waarvan de gedaagde partijen werden verdacht, een politiek misdrijf uitmaakte en daarom door het Hof van Assisen berecht moest worden. Als de appeÁlrechter zich wel bevoegd verklaart en tot een schending van de Racismewet besluit, betekent dit niet noodzakelijk dat de Raad van State verplicht is de publieke financiering van het Vlaams Blok in te trekken. Een schending van art. 3 Racismewet impliceert namelijk niet per se dat is voldaan aan de strenge voorwaarden voor intrekking, als geformuleerd door het Arbitragehof in zijn mijlpaalarrest van 7 februari 2001
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
66 :4 (2002) , p. 121-131
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference