Publication
Title
Robert D. Kaplan: Krijgspolitiek: lessen voor de toekomst van klassieke denkers
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vrede en veiligheid : tijdschrift voor internationale vraagstukken. - Leiden, 2000, currens
Publication
Leiden : 2002
ISSN
1567-7567
0165-2230 [opgeheven]
Volume/pages
31:3(2002), p. 400-403
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 19.07.2018
To cite this reference