Publication
Title
Het nieuwe Gemeentedecreet: effecten op de gemeentelijke organisatie
Author
Language
Dutch
Source (series)
PSW-papers , 2002/7
Publication
Antwerpen : UA, Departement Politieke en Sociale Wetenschappen , 2002
Volume/pages
28 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference