Publication
Title
Draagvlakanalyse van het nieuw Vlaams Gemeentedecreet: kwalitatief luik
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen , 2002
Volume/pages
77 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference