Publication
Title
De bevoegdheden van de Vlaamse ombudsman in het kader van het medebewind: overwegingen en bedenkingen bij het studierapport-Deridder
Author
Language
Dutch
Source (book)
De Vlaamse ombudsman en de bevoegdheden van lokale en andere besturen / Batselier, De, Norbert. - Brugge, 2002
Source (series)
Administratieve rechtsbibliotheek : studies. - Brugge; 1
Publication
Brugge : die Keure , 2002
ISBN
90-5751-521-0
Volume/pages
p. 157-169
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference