Publication
Title
Verzamelde bibliografie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Het failliet van de integratie? Het multiculturalismedebat in Vlaanderen. - Leuven, 2002
Source (series)
Minderheden in de samenleving. - Leuven; 12
Publication
Leuven : Acco, 2002
ISBN
90-334-5083-6
Volume/pages
p. 241-251
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 11.09.2014
To cite this reference