Publication
Title
Werkgelegenheid en armoede: de prestaties van België en Nederland in vergelijkend perspectief
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken. - Deventer
Publication
Deventer : 2002
ISSN
0169-2216
Volume/pages
18:4(2002), p. p. 335-350
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference