Publication
Title
Evaluatie op de testbank: een handboek voor het ontwikkelen van alternatieve evaluatievormen
Author
Language
Dutch
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn , 2002
ISBN
90-301-1562-9
Volume/pages
334 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 15.07.2021
To cite this reference